شهرنشینی جدید (New Urbanism)

شهرنشینی جدید ( New Urbanism ) به عنوان یک رویکرد جدید طراحي و برنامه ریزی شهري درانتقاد به شهرسازی دوران معاصر كه داراي الگويي پراكنده، غير انساني و ماشيني است شكل گرفته است. این رهیافت آميزه اي از سبكهاي معماري، رشد هوشمند، مخالفت با توسعه پراكنده ...

ادامه

رشد هوشمند شهری ( Smart Growth )

رشد هوشمند شهری ( Smart Growth ) مقدمه گسترش سریع شهرها، اکثر کشورهای جهان را بامشکلات متعددی مواجه ساخته است. به طوری که نه تنها سیاست های شهرسازی بلکه مسائل اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی بسیاری از مناطق شهری را تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته است. ...

ادامه

محله مسکونی پایدار

محله ی مسکونی پایدار: لینچ محله مسکونی پایدار را این گونه تعریف می کند که  محله منطقه وسیعی است که به دلیل برخوردار از برخی خصوصیات مشترک و خاص قابل شناسایی است به گونه ای که فرد به طور ذهنی ورود به آن را حس می کند. اصول و معیارهای پایداری محلات: هوی...

ادامه

خانه فرهنگ رایزن رتبه اول جایزه معماری داخلی در بخش مرمت

خانه فرهنگ رایزن اساس پروژه خانه فرهنگ رایزن: بازسازی یک خانه به قدمت و طول عمر 80 سال و طراحی داخلی و محوطه سازی در زمینی به مساحت 700 متر مربع که زیربنای ساختمان با محوطه مجموع 1000 متر مربع می باشد .در این قرن و عصری که ما در حال زندگی هستیم ساختم...

ادامه

تراکم فروشی و شهر فروشی در تهران تمامی ندارد، مدیران فقط شعار میدهند!

تراکم فروشی در تهران، شهردار از شهر چه میخواهد؟ قیمت مسکن طی ۲۵ سال ۱۰۶ برابر شد و تاثیر تراکم فروشی بر آن دو چندان شد   تراکم فروشی در تهران بیش از 2 دهه است که رواج دارد. که نه تنها باعث کاهش قیمت مسکن نشده است بلکه باعث افزایشی 106 درصدی از سال 13...

ادامه

شهر تهران، طرح ساختاری-راهبردی آن شامل چه سرفصل هایی می باشد؟

طرح ساختاری-راهبردی شهر تهران چشم‌انداز توسعه بلندمدت طرح ساختاری-راهبردی شهر تهران ، که سیمای مطلوب شهر در افق طرح و میثاقی برای توسعه پایدار کلانشهر تهران است پا فراتر از طرح جامع تهران گذاشته و به شرح زیر می باشد: تهران؛ شهری با اصالت و هویت ایران...

ادامه

شاخص های مسکن: اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و کالبدی

شاخص‌های مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های توسعه در یک جامعه شاخص های مسکن است. برای بررسی وضعیت مسکن می‌توان اصول و معیارهای فراوانی را در نظر‌ گرفت. این اصول و معیارها عمدتا جنبه‌های کیفی و کلی مانند عدالت، هماهنگی، رضایت، توان مالی و محیط‌زیست را در بر...

ادامه

طرح جامع و طرح تفصیلی در ایران و جهان تا کنون چه بوده است؟

طرح جامع و طرح تفصیلی طرح جامع و طرح تفصیلی سیاستی است که می‌تواند به صورت متن، نمودار و یا نقشه نمایش داده شود. برای هدایت اقدامات بخش عمومی و خصوصی که در آینده تأثیر گذار هستند. طرح برای تصمیم‌گیران اطلاعات مورد نیاز را تهیه می‌کند تا بتوانند تصمیم...

ادامه

– “سالانه ۲۷۰ محله ناکارآمد در کشور بازآفرینی می شود”

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری و معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به معضلات بافت های فرسوده در محلات سراسر کشور، گفت: سالانه 270 محله حاشیه ای و ناکارآمد توسط این سازمان بازسازی و باز آفرینی میشود می شود   هوشنگ عشایری مدیر عامل شرکت عمران و بهسا...

ادامه

– “رتبه اول جايزه معمار در گروه ساختمان های مسکونی آپارتمانی، برگزار كننده مجله معمار”۱۳۹۶

شهر اصفهان در امروز مانند بسیاری از کلان شهر ها در چندین دهه است که به واسطه رشد جمعیت و افزایش ساخت و ساز و تغییرات فراوان به واسطه مداخله شهری و خیابان کشی جدید به خصوص در شرق شهر اصفهان،امتداد خیابان حمزه در راستای شمالی –جنوبی ، عمود بر محور زاین...

ادامه